Theo PhoneArena, mặc dù đối xử bình đẳng có vẻ giống như hệ thống xếp hạng công bằng nhất về lý thuyết, nhưng nó không tính đến thực tế là trong hầu hết các trường hợp, các đánh giá cũ không còn là đại diện cho trạng thái hiện tại của ứng dụng.

Ví dụ, một số xếp hạng có thể thấp hơn do các lỗi đã được sửa. Ngoài ra, điểm số của mọi người có thể đã bị ảnh hưởng tiêu cực do thiếu tính năng, một cái gì đó có thể đã được khắc phục ngay sau đó.

Những sai sót này về cơ bản có nghĩa là xếp hạng không phải luôn thể hiện chính xác chất lượng của ứng dụng. Các nhà phát triển Android đã nhận thức được vấn đề này từ khá lâu và đã yêu cầu Google làm một điều gì đó, vì vậy Google phải thay đổi lại cách đánh giá này.

Cụ thể, bắt đầu từ tháng 8, các đánh giá ứng dụng gần đây sẽ trở nên quan trọng hơn so với những đánh giá cũ khi tính toán xếp hạng Play Store. Google đã không chỉ định cách tính tổng số mới, nhưng công ty cho biết các nhà phát triển có thể xem trước xếp hạng mới của họ bắt đầu từ bây giờ. Hơn nữa, vì người dùng thêm trung bình 0, 7 sao vào các đánh giá khi nhà phát triển phản hồi xếp hạng tiêu cực, Google sẽ bắt đầu nêu bật những đánh giá mà họ tin rằng xứng đáng nhận được phản hồi.


Rate this post